ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในครั้งนี้ ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ / ม.5 บ้านผ่านศึก / ม.6 บ้านตำเสา / ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส