ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดกำนันดีเด่น

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุองค์การบรการส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.4 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกวดกำนันดีเด่น โดยมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุม และมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้  ณ ที่ทำการกำนันตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส