งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งมีนายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ / ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง
และในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 3 รายการ ดังนี้
-กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
-นางนพมาศ #ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
-นางฟ้าจำแลง