องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  โดยมีนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการตรวจสอบฯ และมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการตรวจสอบความพร้อมในครั้งนี้ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลบุซรอ ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส