กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส โดยมีกำนันตำบลฆอเลาะ / หน่วยกำลังพลในพื้นที่ และผู้ปกครองร่วมกิจกรรม โดยมีนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส