กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณรอบๆศูนย์ฯตาดีกาฟิดาอียะฮฺ มัสยิดนูรูลฮูดา ม.7 บ้านไอร์ปาเซ  พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลในพื้นที่ร่วมกิจกรรม โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ ศูนย์ฯตาดีกาฟิดาอียะฮฺ มัสยิดนูรูลฮูดา ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส