ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายณัชภัค รามช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmenti : ITA) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส