รับประทานอาหารเปิดบวชร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และผู้ใหญ่บ้าน ม.3 พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ม.3 บ้านจะมาแกะ ในช่วงเดือนรอมฏอน  และรับประทานอาหารเปิดบวชร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส