ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      วันนี้ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีนายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ม.1 บ้านบางขุด และม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้งจ.นราธิวาสและในเวลาต่อมาได้เดินทางร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ร่วมกับนายวันชัย อีซอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ณ ม.9 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส