นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบภัย ม.5 บ้านผ่านศึก และม.7 บ้านไอร์ปาเซ

        วันนี้ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ ม.5 บ้านผ่านศึก และม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส