ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 02 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์บริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สั่งการให้ทีมกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและวิธีการให้ความช่วยเหลือจากการจมน้ำในเด็กปฐมวัยเบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส