ลงพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่  03  เมษายน  2567  เวลา 10.00 น.  นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ลงพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนายเชาวน์เพชร   เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะฯ และตรวจคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ร่วมกับนางสาวจริยา  นาวาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง และหน่วยกำลังในพื้นที่ฯ โดยมีนายเชาวน์เพชร   เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการตรวจสอบฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง  จ.นราธิวาส