การประชุม เวทีประชารัฐร่วมใจ...เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่าน เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรับฟังการประชุม "เวทีประชารัฐร่วมใจ...เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น" รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง / สส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.เขต 3 และ สส.อามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.เขต 2 เป็นผู้รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งมีนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมมารีน่า อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส