โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลวันที่ 2 ของการแข่งขัน คู่ที่ 1 : บ้านจะมาแกะ พบกับ บ้านบางขุด และ คู่ที่ 2 : บ้านกะดูนง พบกับ บ้านไอร์ปาเซ ในโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 อ.แว้ง จ.นราธิวาส