โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลเป็นวันที่ 3 ของการแข่งขัน คู่ที่ 1 : บ้านกีแยมัส พบกับ บ้านตำเสา และ คู่ที่ 2 : บ้านจะมาแกะ พบกับ บ้านกะดูนง ในโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 อ.แว้ง จ.นราธิวาส