โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (ใช้ยาปลอดภัย เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานเปิดโครงการฯ / นายมะนาเซ นาปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา และการเก็บรักษาที่ถูกต้อง และมีนายหย๊ะยา มะดือเร๊ะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพ้นท์ลวดลายบนผืนผ้า ซึ่งมีผู้สูงวัยในพื้นที่ตำบลฆอเลาะเข้าร่วมในโครงการฯครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส