ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ ม.6 บ้านตำเสา

      วันนี้ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และพนักงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส