มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันนี้ 23 / 12 / 2565เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นตัวแทนติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่พี่น้องประชาชน ม.2 บ้านกะดุนุง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านกะดุนุง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส