โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง , ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนักกีฬาของ อบต.ฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีนายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 05 - 15 มิถุนายน 2567  โดยมีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (ส.ส.บีลา) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ และมีนายชาคริต  สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวมารีแย  บือราเฮง ท้องถิ่นอำเภอแว้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ (อปท.อ.แว้ง คัพ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง  จ.นราธิวาส