ประชุมระเบียบวาระต่าง ๆ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายอมร เฟื่องฟูผ่องอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระต่าง ๆ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2