ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 

 

 

📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักปลัด
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
กองคลัง
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ให้มาตามวันและเวลาในประกาศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ดาวน์โหลด