Home

Home

       วันนี้ 04 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ปชด. และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 เดินทางพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนริมชายฝั่งแม่น้ำ ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

#ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

#คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ
ประเภทที่ 1 หนูน้อย อถล.
คุณสมบัติ1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุตั้งแต่ 7 - 15 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3) ไม่เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ประเภท หนูน้อย อถล.

ประเภทที่ 2 เยาวชน อถล.
คุณสมบัติ
1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุ 15 - 18 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3) ไม่เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ประเภท เยาวชน อถล.

ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติ
1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3) ไม่เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ประเภท บุคคลทั่วไป