ร่วมรดน้ำดำหัว และมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในงานโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

 

         เมื่อวันที่ 18 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว และมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในงานโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ  ในครั้งนี้มีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (ส.ส.บีลา) เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส