มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ใช้เป็นของรางวัลสลากกาชาด ปี 66

            เมื่อวันที่ 20 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดินทางไปมอบเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง ให้แก่ นางมารีนี บินยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน อำเภอแว้ง เพื่อนำไปมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ใช้เป็นของรางวัลสลากกาชาด ปี 66 ในงานกาชาดและงานประจําปี จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส