พิธีมอบประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จ และกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

         เมื่อวันที่ 27 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จ และกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้น อ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส