โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลฆอเลาะ

         เมื่อวันที่ 30 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเด็ก ๆ และเยาวชน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลฆอเลาะ หัวข้อ "เด็กยุคใหม่ ทุกคน เป็นฮีโร่ได้" Every Child Can Be A Hero เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพของตนเอง , กล้าแสดงออก และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลฆอเลาะ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 ณ ดาเรีย รีสอร์ท บ้านทอน