โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายฯ (สุนัติ) ของเด็กและเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         เมื่อวันที่ 01 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอนุมัติโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายฯ (สุนัติ) ของเด็กและเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส