โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 02 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 05.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นักวิชาการการศึกษาและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้น อ.1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางไปศึกษาดูงาน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สวนสัตว์สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา