โครงการฝึกอบรม ถอดบทเรียนการประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงผ่านมา

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และข้าราชการ/พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ถอดบทเรียนการประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงผ่านมา และการสร้างโอกาสของชุมชน แปลง Soft Power และศักยภาพการท่องเที่ยวเป็นรายได้แก่ประชาชน สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต