นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลฆอเลาะ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายฟาเดย์ มาเละ นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลฆอเลาะ และเซ็น MOU ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ตำบลฆอเลาะ โดยมีนายมะซูเด็ง อูมา กำนันตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม  และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยกำลังในพื้นที่ฯ ผู้นำศาสนา รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกำนันตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส