นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนาคนใหม่

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนาคนใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนาคนใหม่ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส