ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะมาแกะคนใหม่

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะมาแกะคนใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะมาแกะคนใหม่ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส