โครงการอบรมประชาชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา นำประชาชนในพื้นที่จำนวน 45 คน เข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมประชาชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2566 ณ สถานบันดารุ้ลอูลูม อัล-อิสลามียะห์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี