ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ดำเนินกิจกรรม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกพื้นที่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ พื้นที่ตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.5 เดินทางไปเยี่ยมเยือนและพบปะให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิต  ณ  วัดเขาเข็มทอง  อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.3 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ม.1 บ้านบางขุด (กำปงเตาะแปะ) , ม.3 บ้านจะมาแกะ (บ้านกูปง) ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย นางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมให้การต้อนรับนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้งท่านใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่นายอำเภอแว้งท่านใหม่ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ต้อนรับ ร.ท.เกรียงไกร ศรีพระจันทร์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อย ร.151 พัน 2 และคณะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องครัวให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในห้วงเวลาที่ผ่านในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์เครื่องครัว และร่วมรับประทานอาหารกลางวันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส