ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ม.3 บ.จะมาแกะ (มัสยิดจะมาแกะ) ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้ามอบรถจักรยาน จำนวน 1 คัน สำหรับใช้เป็นของขวัญของรางวัลในกิจกรรมงานวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  สวัสดิ์รักษา ผกก.สภ.บูเก๊ะตา / ร.อ.ประพันธ์ น้อยเคน ผบ.ร้อย.ทพ.1106 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม ฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะจำนวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลใกล้เคียงจำนวน 1 วัน โดยมีโรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา / โรงเรียนบ้านจะมาแกะ / โรงเรียนบ้านบางขุด / โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร / ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 เพื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมทำกิจกรรม และลุ้นของรางวัล โดยมีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 09 มกราคม 2567 เวลา 13.40 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายทีมกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ให้นำรถจักรยาน และที่นอนปิคนิค เพื่อสนับสนุนเป็นของขวัญให้กับทางโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา โรงเรียนบ้านบางขุด โรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา โรงเรียนบ้านจะมาแกะ โรงเรียนอัฌชากีรีน โรงเรียนบ้านแว้ง และโรงเรียนเอื้ออังกูร  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567