ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      วันนี้ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และทีมกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ร่วมมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

       วันนี้ 27ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบปะให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่ได้รับมอบจากนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้พี่น้องประชาชน ม. 4 บ้านกีแยมัส โดยมี พ.ต.อ.สมใจ สิงห์เกลี้ยง ผกก.สภ.แว้ง / ร.อ.ประพันธ์ น้อยเคนผบ.ร้อย.ทพ.1106 / ร.ท.ธวัชชัย งาสาร กองร้อย ทพ.4809 / ร.ต.ต.ประสงฆ์ สุวรรณชัยเลิศ จ่ากองร้อย / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านบางขุด / เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน ต.ฆอเลาะ / กำนัน ม.4 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ. บ้านกำนัน ม. 4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      วันนี้ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจากนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ม.1 บ้านบางขุด โดยมีร.ต.ต.สุมินทร์ บำรุงศักดิ์ สภ.แว้ง ,ผู้หมวด ปชด.และผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

     วันนี้ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16.40 น.นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้สั่งการให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำกรวยไปตั้งริมถนนบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะในช่วงน้ำท่วมจนทำให้ถนนเกิดความเสียหาย เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาระมัดระวังในการใช้ถนนบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะ ณ ม.3 บ้านสะบือรัง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันนี้ 23 / 12 / 2565เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นตัวแทนติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่พี่น้องประชาชน ม.2 บ้านกะดุนุง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านกะดุนุง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส