ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายฟาเดย์ มาเละ นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลฆอเลาะ และเซ็น MOU ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ตำบลฆอเลาะ โดยมีนายมะซูเด็ง อูมา กำนันตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม  และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยกำลังในพื้นที่ฯ ผู้นำศาสนา รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกำนันตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และข้าราชการ/พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ถอดบทเรียนการประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงผ่านมา และการสร้างโอกาสของชุมชน แปลง Soft Power และศักยภาพการท่องเที่ยวเป็นรายได้แก่ประชาชน สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมฝึกปฏิบัติและตัวอย่างวิธีการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ" ในระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้พนักงานชายขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ร่วมกับคณะครู และหน่วยกำลังในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน กพต. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ ณ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา หมู่ที่ 2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส