ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 02 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.5 เดินทางไปเยี่ยมเยือนและพบปะให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิต  ณ  วัดนิคมแว้ง ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย นางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ /  นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และทีมงานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ให้การต้อนรับและลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพูดคุยให้กำลังใจบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง / นายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / นางอัษณีดา จะมาจี ผอ.รพ.สต.บางขุด / เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1106 /กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ (สะบือรัง) ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพร่วมกับ นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง / นางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / จ่าเอกสุรัติ เอกชัย ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาแว้ง และนางอัษณีดา จะมาจี ผอ.รพ.สต.บางขุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่พักอาศัยที่ศูนย์อพยพ โดยมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ศูนย์อพยพ ม.4 บ้านกีแยมัส และ ศูนย์อพยพ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจ และนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ม.5 บ้านผ่านศึก

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย นางกนกวรรณ สะแปอิง และร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจ และนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีกำนัน และผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ม.2 บ้านกะดูนุง ม.3 บ้านจะมาแกะ ม.4 บ้านกีแยมัส ม.6 บ้านตำเสา และ ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส