ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันนี้ 23 / 12 / 2565เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นตัวแทนติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่พี่น้องประชาชน ม.2 บ้านกะดุนุง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านกะดุนุง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      วันนี้ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และพนักงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันนี้ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ ม.5 บ้านผ่านศึก และม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

       วันนี้ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สั่งการให้ทีมดับเพลิง และกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำส่งและจัดตั้งเต็นท์จำนวน 1 หลัง ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแว้ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา กศน. ในวันที่ 23 / 12 / 2565 ตามที่ได้รับการประสานมา

 

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      วันนี้ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีนายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ม.1 บ้านบางขุด และม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้งจ.นราธิวาสและในเวลาต่อมาได้เดินทางร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ร่วมกับนายวันชัย อีซอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ณ ม.9 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส