ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

    เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 11.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยทีมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ และมอบไม้เท้า 4 ขาให้กับผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงที่มีความประสงค์จะใช้ไม้เท้า 4 ขาเพื่ออำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

   เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้ามอบเครื่องดื่ม และลูกอินทผลัม ต้อนรับเดือนรอมฎอนให้กับทางมัสยิด ม.2 บ้านกะดุนุง ม.5 บ้านผ่านศึก และม.6 บ้านตำเสา ในครั้งนี้เพื่อใช้ในการเปิดบวช

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยทีมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ และมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงที่มีความประสงค์ใช้เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ณ ม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

    เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เพื่อให้ทางธนาคาร และ รพ.สต.บ้านบางขุดใช้ในการดำเนินการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยืนยันตัวตนหมอพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะเป็นวันแรก  และนายกได้ออกมาต้อนรับประชาชนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะที่เดินทางมายันยืนตัวตนที่องค์บริหารส่วนตำบลฆอเลาะด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันพุธ ที่ 22 เดือนมีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์การดูดทราย ขุด ตัก ถม ดิน ในพื้นที่ของตำบลฆอเลาะ ร่วมกับนายสุวัฒน์  เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. / เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส / เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  / เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส / เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส / เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายชมรม STRONG ในครั้งนี้ ณ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส