ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

            เมื่อวันที่ 20 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดินทางไปมอบเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง ให้แก่ นางมารีนี บินยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน อำเภอแว้ง เพื่อนำไปมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ใช้เป็นของรางวัลสลากกาชาด ปี 66 ในงานกาชาดและงานประจําปี จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

 

         เมื่อวันที่ 18 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว และมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในงานโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ  ในครั้งนี้มีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (ส.ส.บีลา) เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 06 เดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ กำนันตำบลฆอเลาะ และผู้ใหญ่บ้าน พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในช่วงเดือนรอมฏอน  และรับประทานอาหารเปิดบวชร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง / พ.ต.อ.สมใจ สิงค์เกลี้ยง ผกก.สภ.แว้ง / นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (ส.ส.บีลา) / ร.ต.ต.ประสงฆ์ สุวรรณชัยเลิศ จ่ากองร้อย ตชด.ที่ 446 / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / เจ้าหน้าที่ชุด ปชด. / เจ้าหน้าที่ทหารพราน และนางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ์ ประธานมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมรับประทานอาหารเปิดบวชในครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 07 เดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายณัชภัค รามช่วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายสุวัฒน์ เสาร์พูล เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลเพื่อการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลฆอเลาะ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      เมื่อวันอังคาร ที่ 04 เดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับ นางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ์ ประธานมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการลงพื้นที่มี นางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอฝ่ายรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง และผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ร่วมลงพื้นที่พูดคุยพบปะให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ให้แก่ นางสมนึก รามช่วย ณ ม.5 บ้านผ่านศึก ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส