ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่พูดคุยให้กำลังใจ และประเมินความเสียหายของบ้านเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฝนฤดูร้อน ในวันที่ 06 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ม.5 บ้านผ่านศึก ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 07 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายอัฟนันท์ เจ๊ะมิง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่พูดคุยให้กำลังใจ และประเมินความเสียหายของบ้านเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฝนฤดูร้อน ในวันที่ 06 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 02 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จ และกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น อ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 03 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสนามกีฬาชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.2 บ้านกะดูนง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร / สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ / และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน / สถานประกอบการต่าง ๆ และผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์สิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อเป็นของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ และโครงการกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ ปี 2567 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมลุ้นรางวัล