ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันพุธ ที่ 22 เดือนมีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรม kick off เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในระดับอำเภอ โดยมี นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 21 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดประชุมประชาคมและรับรองรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี (หมู่ที่ 1-7 จำนวน 7 หมู่บ้าน) ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         เมื่อวันที่ 18 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง และนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ อาคารประวิช สุคนธา เลาหกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

   เมื่อวันที่ 18 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 16 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านจะมาแกะ เข้าร่วมพิธีมอบโฉนดให้กับเจ้าของที่ดินบ้านจะมาแกะ หมู่ที่ 3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส จำนวน 111 แปลง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส ผู้กำกับการรังวัด ผู้กำกับการเดินสำรวจ ร่วมมอบโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดิน หมู่ที่ 3 บ้านจะมาแกะ ในครั้งนี้ด้วย