ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง