ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหา