ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ตำแหน่ง
1.สำนักปลัด
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.กองการศึกษา
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3.กองช่าง
-ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

สอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาในประกาศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ดาวน์โหลด