ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เข้าปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

#ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เข้าปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ตำแหน่ง
1.สำนักปลัด
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.กองการศึกษา
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3.กองช่าง
-ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ดาวน์โหลด