ข่าวประชาพันธ์

ข่าวประชาพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

#ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เข้าปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
ตำแหน่ง
สำนักปลัด
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
กองคลัง
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 

 

 

📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักปลัด
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
กองคลัง
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ให้มาตามวันและเวลาในประกาศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ดาวน์โหลด

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักปลัด
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ให้มาตามวันและเวลาในประกาศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ดาวน์โหลด