ข่าวประชาพันธ์

ข่าวประชาพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

#ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เข้าปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง
สำนักปลัด
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ) จำนวน 2 อัตรา
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 2 อัตรา

กองการศึกษา
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

กองช่าง
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด