ข่าวประชาพันธ์

ข่าวประชาพันธ์

          เมื่อวันที่ 21 / 06 / 2566 ที่ผ่าน เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งของจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธงฉาน สุวรรณรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 (เล็ก) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2