ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

   วันนี้ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบปะให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่ได้รับมอบจากสภากาชาด ให้พี่น้องประชาชน ม.3 บ้านจะมาแกะ โดยมี ร.อ.ประพันธ์ น้อยเคน ผบ.ร้อย.ทพ.1106 / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านบางขุด / และผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ ชรบ. ม.3 บ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

       วันนี้ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ทีมดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าสนับสนุนฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ ต.มูโนะ หลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าร้านมูโนะคาแคร์ ม.3 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      วันนี้ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และทีมกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ร่วมมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         วันนี้ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สั่งการให้ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณรอบๆบึงจือแร พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลในพื้นที่ร่วมกิจกรรม โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ บึงจือแร หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดง ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

       วันนี้ 27ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบปะให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่ได้รับมอบจากนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้พี่น้องประชาชน ม. 4 บ้านกีแยมัส โดยมี พ.ต.อ.สมใจ สิงห์เกลี้ยง ผกก.สภ.แว้ง / ร.อ.ประพันธ์ น้อยเคนผบ.ร้อย.ทพ.1106 / ร.ท.ธวัชชัย งาสาร กองร้อย ทพ.4809 / ร.ต.ต.ประสงฆ์ สุวรรณชัยเลิศ จ่ากองร้อย / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านบางขุด / เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน ต.ฆอเลาะ / กำนัน ม.4 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ. บ้านกำนัน ม. 4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส