ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

              วันนี้ 03 / 02 / 2566 เวลา 14.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายมหามะฮารซู นาวี ผู้จัดการทีม เข้าพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆ ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส  เพื่อเตรียมพร้อมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U20 ในครั้งนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองจังหวัดนราธิวาส จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

          วันนี้ 02 / 02 / 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งภายในจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีนายสมาน เเตบาตู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี เป็นเจ้าภาพ และนายไซเดน อาแวเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

               วันนี้ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆในการคัดเลือกตัวน้องๆที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล ณ โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส  เพื่อเตรียมพร้อมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U.12 ในครั้งนี้ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

             วันนี้ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ร่วมส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันนี้ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำพนักงาน / ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่พัฒนาตัดหญ้า และเก็บกวาดริมถนนสายจะมาแก๊ะ จนถึงกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446